Alle ProPlay-Sport shockpads zijn succesvol getest volgens de EN 15330-4:2022 norm in geaccrediteerde testlaboratoria.

Stamp_Tested+CertifiedHet Europees Comité voor Normalisatie (CEN) heeft een norm aangenomen die minimale prestatie- en duurzaamheidsvereisten specificeert voor shockpads en e-layers. De EN 15330-4 vervangt de verschillende nationale normen die de verschillende EU-landen hanteerden en biedt overheden een hulpmiddel om veiligere en duurzamere sportfaciliteiten te bouwen en tegelijkertijd geld te besparen. 

EN 15330-4 is het resultaat van een meerjarige samenwerking tussen de verschillende internationale sportbonden, Europese autoriteiten en de kunstgrasindustrie. De norm beschrijft hoe de prestaties van een shockpad of e-layer moeten worden gemeten en hoe die resultaten voortaan volgens hetzelfde systeem worden geclassificeerd. Ontwikkelaars of kopers van kunstgrassystemen zijn zo straks beter in staat de juiste shockpad of e-layer te selecteren. Ron Lokhorst, exportmanager bij Schmitz Foam Products legt uit: "De levenscyclusanalyse (LCA) of ecologische voetafdruk van een product zijn erg belangrijk in een samenleving die steeds meer gericht is op duurzaamheid en het milieu. Omdat sportinfrastructuur vooral gefinancierd wordt met publiek geld is het belangrijk dat de samenleving de hoogst mogelijke kwaliteit en prestaties krijgt voor een betaalbare prijs.

Mock-up Flyer EN 15330-4

Meer weten over de EN 15330-4 norm en de prestaties van ProPlay-Sport?

Download onze EN 15330-4 flyer


Slim bouwen
ProPlay shockpads van Schmitz Foam Products zijn de afgelopen decennia in duizenden projecten gebruikt. Ook in Nederland groeit het aantal kunstgrasvelden waar ProPlay is toegepast volop. “Dankzij ProPlay hoef je géén uitgebreide grondwerkzaamheden uit te voeren of de bestaande toplaag te verstoren om een kunstgrasveld te installeren. Een vlakke en stabiele ondergrond is voldoende voor de puzzelvormige panelen om voor elk kunstgrasoppervlak de benodigde prestaties te leveren. Het gebruik van ProPlay bespaart dus tijd en geld en kan worden gedaan zonder dat er specialisten of zware apparatuur nodig zijn. Daarnaast vergemakkelijkt het een snelle en betaalbare renovatie van bestaande sportvelden of de bouw van sportaccommodaties op plekken waar de bodem onaangeroerd moeten blijven,” zo benadrukt Lokhorst. 

Innovatieve drainageoplossing voor kunstgrasvelden
ProPlay shockpads kunnen een waterinfiltratiesnelheid van 72.000 mm/uur aan. Dat volume is door de internationale testinstituten en organisaties zoals FIFA en World Rugby geverifieerd. Locaties waar de ondergrond niet vervangen of aangepast mag worden of waar een traditionele onderbouw te duur is, worden eerst afgedekt met een ondoorlaatbare folie voordat de ProPlay-Sport D-versie wordt geïnstalleerd. De D staat voor horizontale drainage en verwijst naar de in de plaat uitgefreesde drainagekanalen. Deze kanalen bieden uitstekende laterale drainage en maken een speciaal geprepareerde ondergrond overbodig. Al het verzamelde water wordt naar de rand van het veld geleidt waar het kan worden opgeslagen in tijdelijke buffers.

03 ProPlay-Sport Subbase (Horizontal drainage - gesloten folie)

Meer weten over de ProPlay-Sport D-versie?

Lees hier verder


Traditioneel gezien proberen we neerslag op sportvelden zo snel mogelijk af te voeren. Nu klimaatverandering de regenpatronen beïnvloedt, erkennen ontwerpers van kunstgrassystemen steeds meer de bijdrage die de ProPlay-Sport D-versie kan leveren bij het ontlasten van ons afwateringssysteem. “Onze shockpad met drainagekanalen wordt al volop ingezet om water op te vangen en elders op het terrein opnieuw te gebruiken. Voorbeelden van hergebruik van opgevangen neerslag zijn het gebruik voor het doorspoelen van toiletten of om grasvelden te beregenen,” zo merkt Lokhorst op. “De ongeveer 7.500 m² vlakke ondergrond van een gemiddeld kunstgras voetbalveld leent zich uitstekend om water op te vangen en te bufferen. Ook als het opgevangen water niet wordt hergebruikt dan zal de tijdelijke opslag en de gecontroleerde afgifte van het water de druk op ons afwateringssysteem bij hevige regenval sterk verminderen.” Het gebruik van ProPlay-Sport D-versie vermindert ook de kans op verstopte afvoeren en maakt de regelmatige inspectie van de infrastructuur om water uit het veld te verwijderen, overbodig. “Deze afvoeren raken na verloop van tijd verstopt met vuil- en zanddeeltjes die door het water uit het zandpakket zijn gespoeld. Met de ProPlay-Sport D-versie is dat onmogelijk. Deze platen worden direct onder de kunstgrasmat gelegd waardoor de afvoerkanalen nooit verstopt kunnen raken omdat er eenvoudigweg geen zandpakket boven zit.”

ProPlay shockpads: duurzaam en herbruikbaar
Waar de extra voordelen die de ProPlay shockpad het kunstgrasveld en de omliggende infrastructuur biedt steeds meer wordt ingezien, is de bijdrage aan het milieu en de duurzaamheid van de shockpad al uitvoerig gedocumenteerd. “ProPlay shockpads zijn gemaakt van teruggewonnen polyethyleenschuim. Deze schuimen werden oorspronkelijk voor een ander doel geproduceerd in industrieën zoals de machinebouw of de auto-industrie, hebben alle kwaliteitstesten bij de producent doorstaan maar die om verschillende redenen als ‘overbodig’ worden gezien. Door ze voor de productie van ProPlay shock- en drainagepads te benutten voorkomt Schmitz Foam Products dat deze materialen worden afgevoerd naar stortplaatsen of in verbrandingsoven belanden. Dat laatste zou dan zelfs extra CO2 aan de atmosfeer toevoegen. Het hergebruik van deze schuimen maakt dat onze ProPlay shockpads daadwerkelijk duurzame producten zijn.” De schuimvlokken worden juist, zonder toevoeging van additieven of andere stoffen, thermisch gebonden op een vlies.

Omdat de shockpads hun prestatie en vorm door de jaren heen blijven behouden, kunnen ze eenvoudig worden verwijderd en opnieuw worden gebruikt. “ProPlay wordt als sinds het begin van de jaren ’90 gebruikt. Op veel locaties bieden ze nog altijd de gewenste performance terwijl de toplaag al verschillende keren is gerenoveerd. Inmiddels heeft ProPlay in de praktijk bewezen dat het tenminste 25 jaar meegaat. Zodra de ProPlay niet langer bruikbaar is voor het oorspronkelijk beoogde doel, kan het worden teruggestuurd naar Schmitz Foam Products. Wij recyclen het dan en gebruiken het teruggewonnen schuim voor de productie van nieuwe producten.”

De introductie van EN 15330-4 zal een nieuw tijdperk voor kunstgrasvelden inluiden, voorspelt Lokhorst. “De tijd dat het volstaat om alleen een kunstgrasmat te leggen is voorbij. Kunstgrassystemen zijn zorgvuldig samengestelde systemen en kunnen meer dan het faciliteren van sport alleen. Ook wanneer het hoofddoel het faciliteren van sport is, dien je nog steeds rekening te houden met aspecten als milieu-impact en investeringskosten. EN 15330-4 beschrijft hoe de prestatie van een shockpad of e-layer moet worden gemeten en hoe die resultaten moeten worden geclassificeerd volgens een standaard. Architecten, clubmanagement en gemeenteambtenaren kunnen dat gebruiken om componenten en producten te identificeren die de ontwikkeling van meer inclusieve en duurzame sportaccommodaties helpen te realiseren.”