Nieuw: ProPlay-Sport23D/170.
Onze nieuwste shockpad met een gereduceerde footprint.

Per 1 januari 2024 introduceren we ons nieuwste product: ProPlay-Sport23D/170. De verbeterde variant vervangt ons succesvolle product ProPlay-Sport23D en kan met een optimalere mix van grondstoffen vervaardigd worden. De performance en stabiliteit van ProPlay-Sport23D/170 blijven gelijk aan die van zijn voorloper, maar de footprint verbetert. 

De aanleiding voor de ontwikkeling van ProPlay-Sport23D/170 komt enerzijds voort uit een continue interne focus op productinnovatie en ecologisch duurzame oplossingen. Voor dat laatste pleiten overigens ook beroepsverenigingen zoals de ESTC (EMEA Synthetic Turf Council) en de BSNC (Branchevereniging Sport- en Cultuurtechniek). Anderzijds lag de enorme populariteit van de hardloper ProPlay-Sport23D ten grondslag aan de productinnovatie: met een doorontwikkeling van een veel verkocht product kan immers de meeste impact gerealiseerd worden.

Innovatie en milieuprestatie gaan hand in hand
Testen met een nieuwe en uitgebalanceerde mix van grondstoffen resulteerden in een nóg beter eindproduct. De nieuwe ProPlay-Sport23D/170 is 10% lichter dan zijn voorganger en heeft daardoor een lagere densiteit. Hierdoor verbeteren we de carbon footprint van ons meest succesvolle product. De sporttechnische eigenschappen blijven nagenoeg gelijk en de lange levensduur blijft gewaarborgd. De nieuwste shockpad voldoet perfect aan de verscherpte prestatie- en duurzaamheidseisen die de nieuwe norm EN 15330-4 specificeert. ProPlay-Sport23D/170 scoort net als zijn voorganger ook in de hoogste drainage classificatie volgens EN 15330-4 en is dus zeer goed toegerust om velden te draineren ten tijde van steeds vaker voorkomende extreme neerslag. De lichtere shockpad is bovendien gemakkelijker te verwerken. Kunstgrassystemen kunnen hierdoor sneller en nog efficiënter geïnstalleerd worden. Dit maakt ProPlay-Sport23D/170 het ultieme voorbeeld van een duurzame productoptimalisatie: innovatie en een verbeterde milieuprestatie gaan hier hand in hand. 

PP-Sport23D-topLRLevenscyclusanalyse 
Om een correct beeld te krijgen van de totale milieu-impact van een product, moet de hele levenscyclus (LCA) ervan beschouwd worden. Van grondstoffenwinning en transport, via productie en (her)gebruik tot en met de afvalverwerking. Aan de hand van een levenscyclusanalyse is het mogelijk om op een uniforme manier de milieuprestatie van producten te bepalen. Alle milieueffecten van een product worden op eenduidige en controleerbare wijze in een score gevat: de milieukostenindicator (MKI). Waar het bijvoorbeeld voor de woningbouw al enige tijd gemeengoed is om met een MKI te werken, begint dit in de sportsector ook vorm te krijgen. 

De keuze voor een product of systeem bij de aanleg van een sportveld werd tot nu toe altijd gemaakt op basis van de sporttechnische kwaliteit van de producten. In de toekomst zal echter ook de MKI-waarde een bepalende rol gaan spelen bij de aanbesteding en invulling van sportvelden.

ProPlay shockpads waren al een klasse apart omdat ze alle gewenste sporttechnische eigenschappen combineren met een uitmuntende drainage dankzij de horizontale drainagekanalen. En ook op het gebied van milieutechnische kwaliteiten scoren de shockpads zeer goed. Voor ProPlay-Sport23D/170 hebben we een LCA laten maken. Hieruit blijkt dat ProPlay-Sport23D/170 een veel gunstigere MKI heeft dan de meeste prefab shockpads op de markt.

25 jaar garantie
We produceren al meer dan 25 jaar shockpads en worden  inmiddels gezien als autoriteit in de industrie. De ProPlay shockpads zijn kwalitatief hoogwaardig en leveren bewezen prestaties. Ze voldoen aan alle kwalificaties van de kunstgrasindustrie en zijn de perfecte basis voor kwalitatieve kunstgrassystemen. Omdat wij staan voor een uitstekende productkwaliteit - nu én later - geldt er 25 jaar garantie op ProPlay-Sports shockpads. De garantie waarborgt de schokabsorberende eigenschappen, verticale vervorming en de energierestitutie van de shockpad voor een periode van 25 jaar. De garantie kan aangevraagd worden door de eigenaar van het kunstgrasveld.

TDS ProPlay-Sport23D/170
Meer informatie ProPlay-Sport23D/170
vind het je in het
technisch productblad.