IMG_0022

Bij Schmitz Foam Products focussen we op topkwaliteit. Dat geldt zowel voor onze shockpads en drainageplaten als voor onze processen. Het is dus niet verrassend dat wij een ISO 9001 gecertifieerd bedrijf zijn. Om de kwaliteit van onze producten te garanderen, produceren wij alles in eigen beheer en controleren wij onze producten gedurende het gehele proces. Voeg daar aan toe dat Schmitz Foam Products alleen de beste schuimen verwerkt, waarvan de kwaliteit nauwkeurig is getoetst en gecontroleerd, en u kunt er van verzekerd zijn dat het eindproduct altijd van de hoogste kwaliteit is.

Kies ProPlay = verminder de afvalberg

Alle ProPlay shockpads zijn gemaakt van schuimen die alle keuringen hebben doorstaan maar die door hun gebruikers of door handelaren als overbodig worden beschouwd. Hieronder valt schuim dat geproduceerd is tijdens het opstarten of afsluiten van productieprocessen, snijresten en schuimen waar minder vraag naar was dan vooraf was verwacht. Kortom; nieuwe schuimen die nooit gebruikt zijn waarvoor ze bedoeld waren. Als Schmitz Foam Products deze schuimen geen nieuwe bestemming had gegeven door ze te verwerken tot shockpads of drainageplaten, dan zouden deze schuimen onvermijdelijk op de vuilstort of in de verbrandingsoven zijn beland. Dat zou in onze huidige, milieubewuste, samenleving onaanvaardbaar zijn geweest.

No Costs No Damage

Toegewijd!

ProPlay is in sportvelden in meer dan 70 landen toegepast als schokabsorptie en drainageplaat en als valbescherming in speeltuinen. In haar hele bestaansgeschiedenis heeft Schmitz Foam Products schuim altijd al een meerwaarde gegeven. Al sinds eind jaren ’80 onderzoeken we op welke wijze overtollig schuim kan worden ingezet om de veiligheid en bespeelbaarheid van kunstgrasondergronden te verbeteren.

Door de jaren heen hebben wij het concept van het geven van meerwaarde aan schuimen, verder uitgewerkt. Zodoende blijven wij de ontwikkelingen rondom kunstgras altijd een stapje voor. Het continue verbeteren van een product vereist kennis van het materiaal, een streng toezicht op het naleven van onze kwaliteitsprotocollen, zorgvuldig uitgewerkte productieprocessen en toewijding. Schmitz Foam Products richt zich helemaal op het produceren van de beste shokcpads en drainageplaten. Daardoor kunnen kinderen en sporters een gezond en actief leven nastreven en biedt de investering in kunstgras een veilig ondergrond.

 Zorgvuldige productie

Onze schuimen worden betrokken van alle grote schuimfabrikanten en handelaren ter wereld. Voordat het schuim aan onze voorraad wordt toegevoegd, worden de schuimvlokken eerst onderworpen aan een visuele- en mechanische inspectie. Daarmee voorkomen we dat andere materialen, of schuimen die niet van gecross-linked PE zijn gemaakt, de productie bereiken. Het schuim wordt pas opgeslagen wanneer we zeker zijn van de kwaliteit. Vervolgens bepalen we, met behulp van een uitgebreid selectieproces, welke mix en laagvorming noodzakelijk is om het beste product te krijgen. Uiteindelijk wordt die combinatie aan schuim over een doek uitgespreid.

 

 

 Meten is weten

Beide fabrieken van Schmitz Foam Products beschikken over een eigen laboratorium. Die zijn allebei volledig ingericht om de kwaliteit van ProPlay shockpads en drainageplaten te monitoren en te beoordelen:

 

30 random positions_1ProPlay-Sport wordt getest op zijn fysieke eigenschappen op 30 willekeurige posities

ProPlay testen

Voor elke 250m2 die we producere, verifiëren we of ze voldoen aan onze kwaliteitsnormen. Daarnaast controleren we voor elke 1250m2 die wij produceren of ze de benodigde sporttechnische kwaliteiten zoals schokabsorptie, energierestitutie, verticale vervorming en HIC/Gmax leveren.

Testen overtreffen regulaties

FIFA verlangd dat de drainagecapaciteit van een kunstgras voetbalveld op 19 verschillende plekken wordt getest. Tijdens onze reguliere testen wordt het drainerend vermogen van een veld al op tenminste 30 plekken getest.

In-house testcapaciteiten

Wij beschikken over monsters van alle bekende infills en kunstgrasmatten zodat we de werking van ProPlay kunnen testen in elk systeem. Die systemen onderwerpen wij aan alle bekende testen om zowel de prestatie als de gedraging van onze ProPlay voor elk veld te verifiëren. Zo testen wij o.a. de schokdemping, Gmax en HIC.

Een goed team

Wij werken samen met gekwalificeerde testlaboratoria om onze interne testresultaten te valideren.

World SFP big

ISO 9001:2015 gecertificeerd

De kwaliteitsprotocollen en testmethodes van Schmitz Foam Products worden jaarlijks opnieuw getoetst. Sinds 2004 zijn wij ISO 9001 gecertificeerd. Omdat onze producten ook geschikt zijn voor toepassing in de bouw, wordt jaarlijks ook vastgesteld of wij nog altijd voldoen aan de CE standaard voor drainageproducten (EN 13252). Deze audit is nog uitgebreider en bekijkt of wij voldoen aan de gezondheids-, veiligheid- en milieu-eisen die de Europese Economische Unie stelt.


iso_9001-1

 

Download ons laatste  ISO certificaat
02 ProPlay-Sport (Vertical drainage) Subbase

De norm voor vele kunstgrasleveranciers

Met een lange lijst aan kunstgras sportvelden en speeltuin waarin onze ProPlay is verwerkt, krijgen alle systemen met onze ProPlay van geaccrediteerde testinstituten het ‘groene licht’. Hetzelfde geldt voor aansprekende bonden zoals FIFA, FIH, World Rugby, en vele nationale koepelorganisaties zoals NOC*NSF, GAA en AFL. Dat bewijst dat ons product functioneert en bovenal werkt in een kunstgrassysteem.

Gekeurd volgens (inter)nationale normen

Behalve aan onze strenge interne kwaliteitsprotocollen voldoet de kwaliteit van ons product ook aan de volgende internationale- en nationale standaarden:

Internationale standaarden:

  • ESTC Performance Guide for Shock Pads: Deze richtlijn helpt bedenkers van kunstgrassystemen de werking van een shokpad in een kunstgrassysteem te beoordelen. Schmitz Foam Products was één van de drijvende krachten acher deze richtlijn.
    Klik hier om te downloaden.

  • NEN-EN 15330-1: Deze Europese standaard beschrijft de eisen waar de prestatie, duurzaamheid en productidentificatie van kunstgras sportvelden voor m.n. toepassing in de buitensport, op moet worden getest

  • NEN-EN 15330-4:Deze (te verwachten) Europese standaard beschrijft de eisen aan de prestatie, duurzaamheid en productidentificatie van shockpads.

National standards:

  • Nederland: NOC-NSF eisen

  • Duitsland: DE DIN 18035-7 standaard

  • Frankrijk: NF P90-110 standaard

  • Italië: LND eisen

de wereld op gras 76460260

Het milieu is belangrijk voor ons

Bij Schmitz Foam Products werken we aan een veilig en gezond milieu. Wij kijken daarbij verder dan onze fabriek of personeel. Dat onze producten voldoen aan de European REACH norm stelt ons daarom zeer tevreden.

Afhankelijk van de geografische locatie kunnen landen, bovenop de bestaande REACH regels, extra eisen stellen aan de kwaliteit van een product. Wij exporteren naar meer dan 70 landen en onze schokabsorberende en drainerende producten zijn allemaal getoetst volgens die aanvullende eisen. Zo moeten kunstgras sportvelden vaak voldoen aan de milieunormen (DIN 18035-7). Dat is een verplichting die in Duitsland wordt gesteld aan sportvelden, maar ook in landen zoals Frankrijk en Italië is die eis de norm.

Download ons laatste  ISO certificaat

Op zoek naar meer informatie? Neem contact met ons op

Schmitz Foam Products is trots dat het shockpads en drainageplaten produceert die voldoen aan deze belangrijke nationale- en internationale standaarden. Mocht de door u gewenste standaard hier niet zijn genoemd, of wanneer u meer informatie wilt ontvangen over een bepaald rapport, neem dan gerust contact met ons op.

...Voor meer informatie

Neem contact op