In de week van 6 t/m 11 februari is het de Nederlandse week van de circulaire economie. Deze week is in het leven geroepen om te laten zien hoe circulair ondernemen in de praktijk werkt.

De vraag naar grondstoffen neemt wereldwijd toe en daarmee ook de behoefte, dan wel noodzaak om zuiniger en slimmer met deze grondstoffen om te gaan. De overheid heeft de doelstelling gesteld om de Nederlandse economie in 2050 volledig circulair te hebben.

Bij Schmitz Foam Products zit circulair ondernemen in ons DNA. Circulariteit en duurzaamheid loopt als rode draad door onze werkzaamheden. Via deze weg willen wij jullie meenemen in hoe dit bij Schmitz Foam Products in zijn werk gaat.

Wat is circulaire economie?

In het kort komt het er op neer dat bestaande materialen zo lang mogelijk hergebruikt, hersteld, opgeknapt of gerecycled worden. Dit om de levensduur zo lang mogelijk te maken en afval tot een minimum te beperken. Aan het einde van de levensduur worden de producten wederom in de economie gebracht, waardoor ze keer op keer productief gebruikt kunnen worden. Als het ware een oneindige cirkel.

Hoe Schmitz Foam Products circulair onderneemt

Bij Schmitz Foam Products staat circulair ondernemen hoog op de agenda. Dit doen wij volgens de ‘3 R’s of Sustainability’:


undefined
Reduce

Het merendeel van onze producten is gemaakt van schuim dat oorspronkelijk geproduceerd werd voor toepassingen in industrieën zoals de auto-, verpakkings- en sportindustrie en de bouw. Dit schuim heeft alle kwaliteitstesten doorstaan maar wordt als ‘overbodig’ worden gezien. Het gaat daarbij, bijvoorbeeld, om schuim dat geproduceerd werd op een moment waarop de productie nog niet volledig op gang was, snijresten of schuimproducten die uiteindelijk nooit verkocht zijn. Als Schmitz Foam Products deze schuimen géén tweede kans zou bieden dan zouden die producten, hoogstwaarschijnlijk, worden afgevoerd naar stortplaatsen of in verbrandingsoven belanden De vraag naar onze producten heeft van Schmitz Foam Products ’s werelds grootste recycler van XPE schuimen gemaakt.

Fun fact; Wij werken samen met vele partners waarbij wij afhankelijk van de manier van samenwerking niet alleen voor het transport zorgen, maar zelfs voor shredders op locatie om het hele proces zo efficiënt mogelijk te maken.

Re-use

Schmitz Foam Products geeft foam voortdurend een nieuwe kans, zo ook gebruikte ProPlay shockpads. ‘Dankzij het gebruik van kwaliteitsfoam is er nagenoeg geen kwaliteitsdegradatie, zelfs niet aan het eind van de toepassing . Vandaar dat wij zelfverzekerd durven te claimen dat ProPlay, zodra het niet langer voldoet voor gebruik in een sportveld, nog altijd ergens anders van nut kan zijn. Het vermogen om foam oneindig lang in te blijven zetten is mede te danken aan de grondige kennis en ervaring over polyethyleen foam waarover Schmitz Foam Products beschikt.

Fun fact; Onder een kunstgrasmat die aan vervanging toe is liggen wel eens ProPlay shockpads die eruit zien of deze gisteren geïnstalleerd waren. Bij Schmitz Foam Products kunnen we alleen maar toejuichen dat onze producten hergebruikt worden, te meer als de prestaties op het gebied van schokabsorptie en waterdoorlatendheid nog steeds voldoen.

Afbeelding22
De recyclingsfilosofie van Schmitz Foam Products probeert eerst een nieuwe toepassing voor de shockpad te vinden zodat deze weer langdurig kan worden gebruikt (reuse). Pas wanneer is vastgesteld dat het niet mogelijk is, zal de ProPlay worden gerecycled. Het is dan belangrijk dat de shockpads schoon zijn, geen zand, stenen of enige andere vervuiling hebben om ze weer opnieuw in ons productieproces in te voeren.

#WeekvandeCE